≡ Menu

Klassisk Bingo

Klassisk bingo är den vanligaste och populäraste bingovarianten. Spelet går ut på att få fem nummer/träffar i rad antingen vågrätt, lodrätt eller diagonalt. Vad man vinner på kan variera lite mellan olika spel, men vinst på lodrät och vågrät rad är vanligast. En bingobricka består vanligtvis av 5 x 5 nummer i ett rutnät och siffrorna varierar mellan 1 upp till 75.

Klassisk bingo spelas vanligtvis i en enda spelomgång där personen som först fått en rad har fått bingo. Spelet i klassisk bingo går oftast ganska fort, då det bara är en bingobricka. Det finns även variantbingo där man spelet inte går lika fort, utan man fortsätter med 2, 3, 4 och slutligen 5 rader (hela bingobrickan) är fylld.

klassisk bingo
Exempel på en bingobricka där en diagonal rad uppnåtts.

Texten/artikeln är senast uppdaterad: 2011-04-02